Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Budżet gminy na 2017 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.158.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2030 (7.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.159.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (964.5kB)    
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (3.5MB)    
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (12.3MB)    
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (548.8kB)    
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (1MB)    
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (389.6kB)    
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (168.3kB)    
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (461.6kB)    
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (269.2kB)    
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (306.8kB)    
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (277.2kB)    
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (13.2MB)    
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (9.6MB)    
Uchwała Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (6.6MB)    
Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (7.2MB)    
Uchwała Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (677.1kB)    
Plan dochodów budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (3.4MB)    
Plan wydatków budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (10.2MB)    
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (539.1kB)    
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (832kB)    
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (378kB)    
Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (162.8kB)    
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (471kB)    
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 g (277.9kB)    
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (314.6kB)    
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (285.1kB)    
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (13MB)    
Uchwała Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (7.9MB)    
Uchwała Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (7.6MB)    
Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (9.3MB)    
Uchwała Nr XXXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (3.1MB)    
Uchwała Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (6.4MB)    
Uchwała Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (8.6MB)    
Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (12.8MB)    
Uchwała Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (19MB)    
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (12.1MB)    
Uchwała Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (14.4MB)    
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach (69.3kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (232.1kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. (214kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. - KOREKTA (244.5kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (255.8kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. (252.3kB)    
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. - KOREKTA (247.6kB)    
Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (1.2MB)    
Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na (465.6kB)    
Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła (916kB)    
Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (699.6kB)    
Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok (436.3kB)    
Źródło informacji:
Skarbnik Miasta - Beata Wawrzyniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-11-17 12:10:54
Ostatnia zmiana:
2017-12-13 10:33:57