Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

 

Rejestr prowadzi
Wydział Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
Tel. 63 26 27 526
e-mail: obrona.cywilna@kolo.pl

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r., poz. 1459 z późn.zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony (Dz.U. z 2004r. Nr 229, poz.2307 z późn. zm.) - (§ 41 ust.2).

Źródło informacji:
Edyta Adamczyk - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-01-25 12:30:06
Ostatnia zmiana:
2019-03-01 08:36:31