Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 października 2017 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.10.2017 dla inwestycji: "zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na pomieszczenia garażowe dla karetek pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu"

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 03.10.2017 r.
IP.6733.10.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 03 października 2017 roku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017.1073) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. dla inwestycji:

"zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na
pomieszczenia garażowe dla karetek pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych
wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu".

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
działka nr 56/12 arkusz mapy 50
stanowiąca własność Powiat Kolski.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Z up. Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska
z-ca Burmistrza Miasta Koła

Źródło informacji:
Elżbieta Młodzikowska - Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-10-03 09:15:33
Ostatnia zmiana:
2017-10-03 09:18:07