Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Październik 2017

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.167.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017" (6.7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.168.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski (325.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok (5.7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.170.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Pana Tomasza Kaźmierczaka (294.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.171.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.200.2017 Z DN. 28.11.2017 (679.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.172.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Wioletę Okulską (301.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.173.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr XXV/252/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży po (1.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole (1.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt (468.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole (625.1kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.177.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Dąbskiej (340.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.178.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Mickiewicza (315.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.179.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (H (1.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.180.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzący (462.1kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok (5MB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-10-04 14:06:45
Ostatnia zmiana:
2017-12-01 09:55:45