Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.9.2017 dla inwestycji: "Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego"

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 05.10.2017 r.
IP.6733.9.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 05 października 2017 roku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017.1073) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.9.2017 z dnia 05.10.2017 r. dla inwestycji:

„Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego”

Lokalizacja:
Koło, ul. Zakładowa
działki nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/5, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6 ark. mapy 11
stanowiące własność: Gmina Miejska Koło
działka nr 17 ark. mapy 10
stanowiąca własność: Powiat Kolski
trwały zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Z up. Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska
z-ca Burmistrza Miasta Koła

 

Źródło informacji:
Elżbieta Młodzikowska - Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-10-05 10:54:32
Ostatnia zmiana:
2017-10-05 10:55:09