Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku

Załączniki

Uchwała Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu (2.1MB)    
Uchwała Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (3.4MB)    
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (6.7MB)    
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (1.1MB)    
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (256.5kB)    
Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (2.8MB)    
Uchwała Nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem pro (421.4kB)    
Uchwała Nr LII/506/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofer (1.8MB)    
Uchwała Nr LII/507/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kolskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole (675.4kB)    
Uchwała Nr LII/508/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (456.4kB)    
Uchwała Nr LII/509/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (606.4kB)    
Uchwała Nr LII/510/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (660.6kB)    
Uchwała Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na rok 2018 (10.4MB)    
Uchwała Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 (4.3MB)    
Uchwała Nr LII/513/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (353.1kB)    
Uchwała Nr LII/514/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 (3.4MB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-03-08 10:34:48
Ostatnia zmiana:
2018-03-08 10:35:55