Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

KOMUNIKAT w sprawie skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

 

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Kole  w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Koło na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nadania  ulicy 20 Stycznia położonej w mieście Koło nazwy Ignacego Paderewskiego, uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze.

Wyrok nie jest prawomocny, każdej ze stron przysługuje środek odwoławczy tj  złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O dalszym stanie prawnym tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

Źródło informacji:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych - Danuta Klimczak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-10-03 13:24:38
Ostatnia zmiana:
2018-10-03 13:29:30