Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r.

 

Zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zobacz).

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (zobacz).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (zobacz).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 (zobacz).

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Koła (zobacz).

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (zobacz).

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego (zobacz).

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (zobacz).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kole właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej (zobacz).

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Kole.

18. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/

Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-11-27 14:18:04
Ostatnia zmiana:
2018-11-30 13:28:17