Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r.

 

Zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole (zobacz ).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Kole na rok 2019 (zobacz ).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (zobacz ).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zobacz ). 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki (zobacz ).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (zobacz ). 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok (zobacz ). 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025 (zobacz ). 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok (zobacz ). 
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 19. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/

 

Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-12-12 15:07:03
Ostatnia zmiana:
2018-12-20 13:18:59