Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Budżet gminy na 2019 rok

Załączniki

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (5.9MB)    
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok (868.5kB)    
Plan dochodów budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (2.4MB)    
Plan wydatków budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (7.2MB)    
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (541.6kB)    
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (877.8kB)    
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (246.7kB)    
Rozchody budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (139.5kB)    
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (547.6kB)    
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2019 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 styczn (271.7kB)    
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (368.4kB)    
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (227.1kB)    
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok - Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. (222.7kB)    
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok (14.9MB)    
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (3.4MB)    
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu Miasta Koła (7.6MB)    
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (3.3MB)    
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 r zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (5MB)    
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (1.7MB)    
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.6MB)    
Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok r (13.2MB)    
Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.9MB)    
Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (2.9MB)    
Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (2.7MB)    
Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła (664.2kB)    
Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok (994.8kB)    
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku (307kB)    
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku (248kB)    
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2019 roku (224.9kB)    
Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (882.3kB)    
Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok (442.9kB)    
Źródło informacji:
Skarbnik Miasta - Mariola Makowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-12-24 08:57:54
Ostatnia zmiana:
2019-10-28 17:50:14