Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

XI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r.

Załączniki

RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojciechowskiego, Niezłomnych (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło" (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ulicy Wisławy Szymborskiej (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/5) (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/7 i 14/8) (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna (11.4kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Koperta Życia" (11.6kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koła oraz określenia granic ich obwodów (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Miejski Zakład Usług Komunalnych" z siedzibą w Kole (11.6kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.4kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (11.5kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (11.4kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok (11.4kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok (11.4kB)    
RAPORT przeprowadzonego głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (11.4kB)    

Zobacz także

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r.

Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Anna Krakowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-06-27 10:59:58
Ostatnia zmiana:
2019-06-27 11:31:19