Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Sierpień 2019

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Koło (7.7MB)    
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.129.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole. (912.6kB)    
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok (2.4MB)    
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.132.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole (2.5MB)    
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.133.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majątkowych i dokumentacji szkolnej w przypadku zmiany kierownika placówki oświatowej. (335.4kB)    
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.134.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. (2.9MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.135.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2019 r. uchylające Zarządzenie Nr OA.0050.42.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej Koło objazdowych przedstawień cy (476.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.136.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Koła w Urzędzie Miejskim w (5.1MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.137.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kole (266.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.138.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole (426.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.139.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole (434.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.140.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole (277.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.141.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi (446.8kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.142.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi (439.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.143.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (513.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.144.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Kolskiego na rzecz Gminy Miejskiej Koło nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. PCK (459.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.145.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła (1.1MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.146.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2019 r. (143kB)    
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (960.7kB)    
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (2.2MB)    
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. - wykonanie na 30 czerwca 2019 r. (522.9kB)    
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (144.4kB)    
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (40.9kB)    
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (184.2kB)    
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2019 r. (71.6kB)    
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (92.8kB)    
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (55.8kB)    
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (59.1kB)    
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2019 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r. (57.3kB)    
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku (4MB)    
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2019 r. (214.7kB)    
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r. (140.5kB)    
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2019 r. (551.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.147.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników gospodarczych: Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki (619kB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-08-02 14:51:32
Ostatnia zmiana:
2019-09-19 12:51:19