Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Wrzesień 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.148.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolit (487.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.149.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia (2.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.150.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Koła w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego (710.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.151.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta Koła dla nauczycieli w 2019 r. (454.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Programu "Koperta Życia" (1.7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.153.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów gminnych ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej P (731.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.154.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 paździ (567.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.155.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" (474.4kB)    
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.156.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (538kB)    
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.157.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (538.4kB)    
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.158.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Kole, przy ul. Wisławy Szymborskiej (568.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.159.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole (23.3MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.160.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole (2.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.161.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miejskim w Kole (762.6kB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-09-02 15:15:36
Ostatnia zmiana:
2019-11-05 09:51:42