Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r.

 

Zapraszam na XV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godzinie 13.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 11/3 i 11/6 ark. mapy 45).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 3/2 ark. mapy 32).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Protokół z XII, XIII i XIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
18. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Kole.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (1.2MB)    
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (32.3MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 11/3 i 11/6 ark. mapy 45) (417.4kB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 3/2 ark. mapy 32) (416.7kB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej (858.6kB)    
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (18.8MB)    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (8MB)    
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła (1.8MB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Anna Krakowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-09-19 10:51:55
Ostatnia zmiana:
2019-09-19 10:52:51