Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

XV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r.

Załączniki

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Wprowadzenie do porządku obrad informacji o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2019 roku (11.6kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Wprowadzenie do porządku obrad informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2019 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r (11.6kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Wprowadzenie do porządku obrad informacji ze spotkania w sprawie poprawienia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego w mieście Kole (11.5kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Porządek po wprowadzonych zmianach (11.3kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (11.6kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (11.6kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 11/3 i 11/6 ark. mapy 45) (11.6kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (działka 3/2 ark. mapy 32) (11.5kB)    
RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej (11.5kB)    
10 RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (11.3kB)    
11 RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (11.4kB)    
12 RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA - Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła (11.4kB)    
Źródło informacji:
Administrator
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-10-11 09:55:16
Ostatnia zmiana:
2019-10-11 09:55:36