Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Listopad 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.182.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Ozdowa (523.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.183.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2019 roku Nr OA.0050.59.2019 (570.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.184.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania z samochodów służbowych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kole" (1.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.185.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 listopada 2019 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.207.2019 Z DN. 09.12.2019 (959.9kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.186.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 listopada 2019 r. - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.3.2020 Z DN. 10.01.2020 (5MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok (7.5MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.188.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej - UTRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR OA.0050.201.2019 Z DN. 03.12.2019 (483.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.189.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 (9MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.190.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok (42.3MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.191.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń: Nr 0A.0050.26.2019; Nr 0A.0050.27.2019; Nr OA.0050.29.2019; Nr 0A.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Kola z dnia 14 lutego 2019 r. (517kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.192.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kole oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.193.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (9.9MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok (10MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.195.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Kole oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (1.3MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.196.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru projektu uchwały Rady Miejskiej w Kole, zarządzenia Burmistrza Miasta Koła oraz procedury ich przygotowywania (1.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.197.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kole (1.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.198.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Kole (1.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.199.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie polecenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kole konsultowania oraz przedstawiania do zaopiniowania radcy prawnemu lub adwokatowi projektów aktów prawnych, umów ora (477.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.200.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Kole (1.7MB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-11-04 14:46:50
Ostatnia zmiana:
2020-01-14 11:40:48